Թերթի մասին

«Դեմո»– Արցախյան Հանրային երկշաբաթաթերթ

Հրատարակվում է “Conciliation Resources” կազմակերպության ֆինանսական և Ստեփանակերտի մամուլի ակումբի ստեղծագործական աջակցությամբ:

Հիմնադիր և հրատարակիչ` “Ստեփանակերտ” պլյուս ՓԲԸ
Հաշվարկային հաշիվ` 1022415 “Արցախբանկ” ՓԲԸ

Թերթը հաշվառված է ԼՂՀ Արդարադատության նախարարությունում (1/297)

Հասցեն` ԼՂՀ, Ստեփանակերտ, Մարտունի 73,
Հեռախոս` 94 26 93, 94 38 10
E-mail: bgegam@gmail.com

Տպագրվում է Ստեփանակերտի “Պոլիգրաֆ” ՓԲԸ-ում

Գլխավոր խմբագիր` ԳԵՂԱՄ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s